Placeholder image

De site is op 4 maart 2022 om 11.41 uur bijgewerkt.

Over het Voorzittersoverleg

Placeholder image

Het Vzo Alkmaar is een samenwerkingsverband van bestuurders van de bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u algemene informatie over de bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen. De website is ook bedoeld als platform voor het delen van kennis. Heeft u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen stuur dan een mailtje naar info@vzo-alkmaar.nl De deelnemende organisaties zijn: De Rietschoot/De Hofstaete, Daalmeer, Het Vlijthof, Mare Nostrum, De Blauwe Boom, De Eenhoorn/ De Sociëteit /De Blekerij, De Oever, Zuid-West, De Wachter, Thuis in Overdie, De Alkenhorst, De Rekere 2.0, Oud Overdie en Overdie Ontmoet. Op de ' pagina deelnemers' van deze site vindt u de contactgegevens van alle bij het Vzo aangesloten instellingen. Het Vzo biedt gemeente en andere instellngen/bedrijven een podium om in één zitting alle aangesloten bewonersondernemingen, wijk- en buurt- en ontmoetingscentra te bereiken.

De wijk- buurthuizen Het Ambacht en De Smederij zijn niet aangesloten bij het Vzo, maar maken wel deel uit van de voorzieningen voor de wijken en buurten.

Vzo-magazine

Placeholder image

Het Vzo is het platform waarbij dertien bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar zestien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad). Dit magazine geeft informatie over de centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor bestuurders en raadsleden medewerkers van de gemeente Alkmaar’ en overige belangstellenden. U vindt er onderwerpen over ouderen, samen eten, vrijwilligers, de locaties, een start in de wijk en wijkgericht ondersteuning. U vindt het magazine op www.wijkcentra-alkmaar.nl. Heeft u vragen over het magazine, mist u iets, laat het ons weten!

Definitie bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- of buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Een aantal Vzo-deelnemers blijft de naam 'bewonersonderneming' gebruiken, anderen gebruiken voortaan de naam ontmoetingscentrum, wijkcentrum, buurthuis of huis van de wijk.

Nieuwsbrief Vzo

Het Vzo verstuurt -in principe- eens per drie maanden een nieuwsbrief met daarin de jongste ontwikkelingen bij de bewonersondernemingen. U kunt een abonnement op deze nieuwsbrief nemen: klik hier voor de nieuwsbrief van het Vzo.

Volgende vergadering Vzo

21 april, locatie De Eenhoorn, aanvang 19.30 uur,