Placeholder image
Nadere Regels bewonersondernemingen 

Beleidsregels zijn een soort richtlijn en beschrijven hoe de gemeente Alkmaar een bevoegdheid uitvoert. Nadere regels zijn een uitwerking van beleidsregels. Subsidieverlening is zo'n beleidsregel. Voor de subsidieverlening aan bewonersondernemngen, buurt- en wijkcentra bestonden geen specifieke regels. Samen met twee beleidsmedewerkers van de gemeente Alkmaar hebben de deelnemers aan het Vzo gewerkt aan het opstellen van nadere regels, subsidieverlening aan bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra. Op 12 mei 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nadere regels vastgesteld. Klik hier om het document te lezen of te downloaden.

De beleidsvisie Jeugdhulp, Wmo en Participatie 
Placeholder image

dient als leidraad voor de bewonersondernemingen bij het maken van plannen en daarmee ook als onderbouwing bij bijvoorbeeld de begroting 2022 Visie: In Alkmaar worden alle inwoners zoveel mogelijk in staat gesteld om mee te doen in de samenleving. . Alkmaar staat nu en in de toekomst voor een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort. Alle Alkmaarders zijn anders, niemand is hetzelfde. In Alkmaar mag je zijn wie je bent!

 Outreachend Jongerenwerk
Placeholder image

Met dit nieuwe beleidskader wil de gemeente talentontwikkeling, outreachend jongerenwerk en jongerencoaching -nog meer- als sterke preventieve basisvoorziening in de gemeente Alkmaar positioneren. Zo wil de gemeente overlast en inzet van dure (jeugd)zorg verder beperken.

Subsidieaanvraag
Placeholder image

Het Vzo heeft een subsidieaanvraag- en verantwoordingsformulier ontworpen. Het formulier draagt bij aan een eenduidige manier van het indienen van subsidieaanvragen. U kunt het formulier hier downloaden. Het invulformulier is het lege formulier, het voorbeeldformulier is een fomulier gevuld met cijfers. Hier kunt u zien hoe het formulier moet worden ingevuld.