Placeholder image

Actueel

De samenwerkende bewonersondernemingen/wijk-en buurtcentra trekken daar waar mogelijk gezamenlijk op om gedeelde vraagstukken het hoofd te bieden. In een viertal werkgroepen wordt op dit moment gewerkt de volgende onderwerpen.

Tellen en vertellen

Wat doen de wijk- en buurtcentra nu precies? Jaarlijks wordt er veel gemeenschapsgeld gestoken in de wijk- en buurtcentra. Wat levert dat de inwoners van Alkmaar op? Alleen bezoekersaantallen zeggen niet zoveel. Wat levert het aanbod aan activiteiten de bezoekers op. De werkgroep 'Tellen en Vertellen' is een proef gestart waarin getallen en verhalen samen worden gebracht. De verwachting is dat rond de zomer 2022 de eerste resultaten kunnen worden gepubliceerd.

Sociaal-cultureel werk

Een aantal wijken en buurten in Alkmaar kunnen een beroep doen op professionele ondersteuning door sociaal-cultureel werkers. Een werkgroep buigt zich over de mogelijkheden tot samenwerking. Een van de vragen is hoe zorgen we er voor dat alle Alkmaarders, ook die van de bij Alkmaar behorende dorpen, gebruik kunnen maken van deze faciliteit.

Samenwerking Noord

In Alkmaar Noord nemen Daalmeer, Mare Nostrum en De Rekere 2.0 deel aan het Vzo. Daalmeer, De Rekere 2.0 en Mare Nostrum ervaren aan den lijve hoe moeilijk het is om het besturen van de organisaties op sterkte én op niveau te houden. de werkgroep gaat daarom op zoek naar een  manier voor bestuurlijke samenwerking waarbij de eigenheid van de organisaties bewaard moet blijven.

Jongerenwerk

Acht buurt- en wijkcentra bieden de jongeren uit Alkmaar een huiskamer waarin aandacvht is voor ontspanning, coaching en talentontwikkeling. De gemeente Alkmaar heeft met de beleidsnota 'Outreachend Jongerenwerk' (zie pagina documenten) eern aanzet gegeven tot een andere aanpak. Samen met een extern bureau (Radar) en de gemeente wordt gezocht naar een manier om de aandacht voor de jongeren in Alkmaar te stoomlijnen én om de resultaten goed in kaart te brengen.